Inschrijven

Je kunt bij ons eerst eens een paar keer meetrainen, dat verplicht tot niets. Zo kan je ervaren of handbal alles heeft wat je zoekt in een sport. Wil je lid worden? Lever dan het inschrijfformulier in bij ons secretariaat. Of stuur een email met de op het inschrijfformulier gevraagde gegevens. Ook voor informatie kan je terecht bij ons secretariaat: Lianne Lassche, info@svquintus.nl 06-82829261, Elferinkdijk 8, 7255 PW, Hengelo GLD

Contributie

De contributietarieven voor lidmaatschap van SV Quintus voor het seizoen 2023-2024 zijn als volgt:

Categorie aantal trainingen per week Bedrag
Heren Senioren 2 € 235,-
Dames Senioren 2 € 235,-
A-Jeugd (2003-2005) 2 € 185,-
B-Jeugd (2006-2007) 2 € 180,-
C-Jeugd (2008-2009) 2 € 180,-
D-Jeugd (2010-2011) 2 € 175,-
E-Jeugd (2012-2013) 2 € 175,-
F-Jeugd (2014-2015) 2 € 125,-
Kabouters (2016-   ) 1 € 115,-
Walking handball 1 € 120,-
Studenten   € 195,-
Alleen trainen (bij bestaand team)   € 120,-

Bestuurders, trainers en scheidsrechters krijgen € 25, – korting op het contributiebedrag als zij zelf spelend lid zijn.
Bij elke te late betaling komt er een boete van € 5,- bovenop het te betalen contributiebedrag.

Betaling

Betalen kan in 1 of 2 termijnen:

– Betaling in één termijn: voor 10 oktober 2023
– Betaling in twee termijnen: 1ste helft voor 10 oktober 2023 en 2e helft voor 10 januari 2024.

Graag het contributiebedrag storten op rekening NL15 RABO 0125 5052 72 t.n.v. SV Quintus onder vermelding van de naam van de speler.

Voor een regeling voor een andere termijnbetaling neem contact op met de penningmeester (penningmeester@svquintus.nl)

Beëindiging lidmaatschap

Natuurlijk hopen wij van harte dat je nog vele jaren lid wilt blijven van SV Quintus. Maar mocht je de overweging maken om het lidmaatschap of dat van je kind(eren) te beëindigen, dan dien je dit te doen voor 15 mei van enig jaar.

Beëindigingen die na 15 mei plaatsvinden worden administratief weliswaar verwerkt en doorgevoerd maar het ontheft je niet van de betalingsverplichting om het contributiegeld voor het nieuwe seizoen alsnog te voldoen! Dit heeft te maken met het feit dat SV Quintus zelf ook contractueel gebonden is om, na voornoemde datum, het contributiegeld van het desbetreffende lid te voldoen aan het Nederlands Handbal Verbond (NHV).

Beëindigen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk door een mail te sturen naar info@svquintus.nl of door een brief te sturen naar:

SV Quintus, secretariaat
Lianne Lassche
06-82829261
Elferinkdijk 8
7255 PW Hengelo GLD

Adreswijziging

Wanneer je gegevens wijzigen dien je dit direct door te geven via info@svquintus.nl !

Het is uiteraard belangrijk dat wij over de juiste gegevens van onze leden beschikken.

Gedragsregels

Sporten doe je voor je plezier!

Onze vereniging wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de handbalsport. Een vereniging waar iedereen lid kan worden en zich thuis kan voelen, ongeacht de handbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die zich als vrijwilliger inzet voor onze vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de handbalsport. Dit houdt in dat wij samen de vereniging vormen, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken zijn over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de handbalsport, zoals spelers van andere verenigingen (‘tegenstanders’), scheidsrechters en publiek. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in dit gedragsregelement.

Gedragsregels seksuele intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. SV Quintus is lid van NHV, NHV is aangesloten bij NOC*NSF. SV Quintus onderschrijft deze gedragsregels.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de contributie en eventueel de sportkleding. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.