Inschrijven

Je kunt bij ons eerst eens een paar keer meetrainen, dat verplicht tot niets. Zo kan je ervaren of handbal alles heeft wat je zoekt in een sport. Wil je lid worden? Lever dan het inschrijfformulier in bij ons secretariaat. Of stuur een email met de op het inschrijfformulier gevraagde gegevens. Ook voor informatie kan je terecht bij ons secretariaat; Aimée van Basten Batenburg info@svquintus.nl 06-24340339 Meeninklaan 5A 7255 LD Hengelo GLD

Contributie

Onderstaand zijn de contributietarieven van SV Quintus voor het seizoen 2020-2021 opgenomen zoals besloten op de Algemene Ledenvergadering. De contributietarieven voor lidmaatschap van SV Quintus zijn als volgt:

Categorie aantal trainingen per week Bedrag
Heren Senioren 2 € 225,-
Dames Senioren 2 € 225,-
A-Jeugd 2 € 175,-
B-Jeugd 2 € 170,-
C-Jeugd 2 € 170,-
D-Jeugd 2 € 165,-
E-Jeugd 2 € 165,-
F-Jeugd 2 € 120,-
Kabouters 1 € 110,-
Studenten   € 190,-
Alleen trainen   € 110,-

Bestuurders, trainers en scheidsrechters krijgen € 25, – korting op het contributiebedrag als zij zelf spelend lid zijn.
Bij elke te late betaling komt er een boete van € 5,- bovenop het te betalen contributiebedrag.

Betaling

Betalen kan in 1 of 2 termijnen:

– Betaling in één termijn: voor 30 september 2020
– Betaling in twee termijnen: 1ste helft voor 30 september 2020 en 2e helft voor 10 januari 2021.

Graag het contributiebedrag storten op rekening NL15 RABO 0125 5052 72 t.n.v. SV Quintus onder vermelding van de naam van de speler.

Bij hoge uitzondering kan de contributie -in overleg met de penningmeester- in 4 termijnen worden betaald (penningmeester@svquintus.nl)

Beëindiging lidmaatschap

Natuurlijk hopen wij van harte dat je nog vele jaren lid wilt blijven van SV Quintus. Maar mocht je de overweging maken om het lidmaatschap of dat van je kind(eren) te beëindigen, dan dien je dit te doen voor 1 april van enig jaar.

Beëindigingen die na 1 april plaatsvinden worden administratief weliswaar verwerkt en doorgevoerd maar het ontheft je niet van de betalingsverplichting om het contributiegeld voor het nieuwe seizoen alsnog te voldoen! Dit heeft te maken met het feit dat SV Quintus zelf ook contractueel gebonden is om, na voornoemde datum, het contributiegeld van het desbetreffende lid te voldoen aan het Nederlands Handbal Verbond (NHV).

Beëindigen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk door een mail te sturen naar info@svquintus.nl of door een brief te sturen naar:

Aimée van Basten Batenburg
06-24340339
Meeninklaan 5A
7255 LD Hengelo GLD

Adreswijziging

Wanneer je gegevens wijzigen dien je dit direct door te geven via info@svquintus.nl !

Het is uiteraard belangrijk dat wij over de juiste gegevens van onze leden beschikken.

Gedragregels

Sporten doe je voor je plezier!

Onze vereniging wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de handbalsport. Een vereniging waar iedereen lid kan worden en zich thuis kan voelen, ongeacht de handbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die zich als vrijwilliger inzet voor onze vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de handbalsport. Dit houdt in dat wij samen de vereniging vormen, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken zijn over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de handbalsport, zoals spelers van andere verenigingen (‘tegenstanders’), scheidsrechters en publiek. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in dit gedragsregelement.

Gedragsregels seksuele intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. SV Quintus is lid van NHV, NHV is aangesloten bij NOC*NSF. SV Quintus onderschrijft deze gedragsregels.