GEDRAGSREGELS

Sporten doe je voor je plezier!

Onze vereniging wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de handbalsport. Een vereniging waar iedereen lid kan worden en zich thuis kan voelen, ongeacht de handbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die zich als vrijwilliger inzet voor onze vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de handbalsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken zijn over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de handbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in dit gedragsreglement.

Gedragsregels seksuele intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld.
SV Quintus is lid van NHV, NHV is aangesloten bij NOC*NSF. SV Quintus onderschrijft deze gedragsregels.

Gedragsregels NOC*NSF