Beëindiging lidmaatschap

Natuurlijk hopen wij van harte dat je nog vele jaren lid wilt blijven van SV Quintus. Maar mocht je de overweging maken om het lidmaatschap of dat van je kind(eren) te beëindigen, dan dien je dit te doen voor 1 april van enig jaar.

Beëindigingen die na 1 april plaatsvinden worden administratief weliswaar verwerkt en doorgevoerd maar het ontheft je niet van de betalingsverplichting om het contributiegeld voor het nieuwe seizoen alsnog te voldoen! Dit heeft te maken met het feit dat SV Quintus zelf ook contractueel gebonden is om, na voornoemde datum, het contributiegeld van het desbetreffende lid te voldoen aan het Nederlands Handbal Verbond (NHV).

Beëindigen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk door een mail te sturen naar info@svquintus.nl of door een brief te sturen naar:

Aimée van Basten Batenburg
|T| 06-24340339
Meeninklaan 5A
7255 LD Hengelo GLD