adreswijziging

Wanneer je gegevens wijzigen dien je dit direct door te geven via  info@svquintus.nl !

Het is uiteraard belangrijk dat wij over de juiste gegevens van onze leden beschikken.