Disclaimer

Door het benaderen en het gebruik van de website van Handbalvereniging SV Quintus verklaart u akkoord te gaan met de navolgende voorwaarden:

De Handbalvereniging SV Quintus homepage en onderliggende pagina's (te noemen 'Website') zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. NIETTEMIN KAN Handbalvereniging SV Quintus GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN VOOR DE JUISTHEID OF DE VOLLEDIGHEID VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE TENZIJ DIT UITDRUKKELIJK ANDERS IS AANGEGEVEN. Handbalvereniging SV Quintus kan geen garantie afgeven dat de Website, of de servers die de Website toegankelijk maken, vrij zijn van virussen en/of andere programmatuur welke mogelijk schade kunnen veroorzaken.

Handbalvereniging SV Quintus behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededelingen wijzigingen en/of vernieuwingen aan de Website door te voeren. Binnen de Website kunnen links naar websites van andere organisaties opgenomen zijn. Handbalvereniging SV Quintus is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze links worden uit oogpunt van service aangeboden en betekenen niet dat Handbalvereniging SV Quintus automatisch instemt met de inhoud van deze websites.

De informatie die op de Website aangeboden wordt mag alleen gebruikt, gekopieerd of gedistribueerd worden in ongewijzigde vorm ten behoeve van informele informatievoorziening en dient altijd voorzien te zijn van het copyright symbool en tekst zoals weergegeven onderaan de pagina. Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Het copyright van de Website en de respectievelijke inhoud berust bij Handbalvereniging SV Quintus.

Alle rechten voorbehouden.

Aanvullende gegevens