Contributietarieven SV Quintus seizoen 2018-2019

Onderstaand zijn de contributietarieven van SV Quintus voor het seizoen 2018- 2019 opgenomen zoals besloten op de Algemene Ledenvergadering op 17-05-2018.

De contributie mag in één of in twee keer worden voldaan.

  • Bij betaling in één termijn: het gehele bedrag voor 10 september 2018.
  • Bij betaling in twee termijnen: de eerste helft van de contributie voor 10 september 2018, de tweede helft voor 10 januari 2019.

Gelieve het contributiebedrag te storten op rekeningnummer NL15RABO0125505272 t.n.v. SV Quintus onder vermelding van ‘contributie naam speler‘. Bij betaling in meerdere termijnen, ook graag de termijn vermelden. Bij te late betaling komt er een boete van €5,- bovenop de contributie.

Voor bestuurders, trainers en scheidsrechters geldt een korting van € 25,- op het contributiebedrag.

Bij hoge uitzondering mag er in vier termijnen betaald worden, in overleg met de penningmeester (penningmeester@svquintus.nl).

Categorie aantal trainingen

per week

Bedrag
Heren Senioren 2 € 215,-
Dames Senioren 2 € 215,-
Studenten € 180,-
A-Jeugd 2 € 165,-
B-Jeugd 2 € 160,-
C-Jeugd 2 € 160,-
D-Jeugd 1 € 155,-
E-Jeugd 1 € 145,-
F-Jeugd 1 € 100,-
Kabouters 1 € 100,-
Alleen trainen € 100,- (1)

(1) Dit tarief geeft, indien aangeboden, recht op twee keer trainen per week.